Gezangen voor Liturgie

Dé zangbundel voor de katholieke liturgie

home over GvL contact

Waarom GvL
Opbouw van GvL
GvL in de liturgie
inhoudsopgave
bestellen
begeleidingen links

 

 


 

 

Op 26 november jongstleden is onder ruime belangstelling de niewe begeleidingsbundel bij Gezangen voor liturgie gepresenteerd. Klik hier om een impressie van deze presentatie te krijgen.

Ook nieuw zijn opnamen van de liederen. Op dit moment kunt u al enkele fragmenten beluisteren. Binnenkort volgen andere liederen. Klik hier om de eerste fragmenten te beluisteren.

Binnenkort kunt u opnames van de promotie CD hier beluisteren. Het betreft opnames van meerstemmige composities waarvan de eenstemmige melodie in GvL staat. De meerstemmige composities komen uit verschillende bundels of verzamelingen van meerstemmige koormuziek ten behoeve van de liturgie. De vindplaatsen zijn te vinden in het 'musicologisch register' (vanaf pagina 866) en/of de 'verantwoording' (vanaf pagina 886) achterin de bundel GvL.  Te zijner tijd kunt u hier klikken  om de meerstemmige composities te beluisteren. De inhoudsopgave treft u nu reeds aan.

Gezangen voor Liturgie is de meest succesvolle zangbundel ooit in de Nederlandse Kerkprovincie. En dat is niet voor niets!

opsommingsteken GvL geeft ruime keuzes voor alle liturgische momenten, de verschillende zondagen en kerkelijke feesten. Het geeft u de mogelijkheid nauw aan te sluiten bij iedere thematiek.
 
opsommingsteken GvL bevat een uitgebalanceerde selectie van psalmzettingen die aansluit bij de liturgische praktijk.
 
opsommingsteken GvL biedt een volledige greep uit het rijke aanbod van liturgische muziek. Daarom is GvL voor vrijwel alle koren een bron voor repertoirekeuze die zij samen met de gemeenschap kunnen zingen.
 
opsommingsteken GvL bevat goede indexeringen en verschillende unieke zoekmogelijkheden.
 
opsommingsteken de meest voorkomende eucharistische gebeden en gregoriaanse gezangen zijn opgenomen in GvL.
 
opsommingsteken GvL is een stevig ingebonden bundel met slappe kaft en daardoor vrijwel onverslijtbaar.

U kunt GvL bestellen door hier te klikken.

 

 

 

 

 

 

 
 

   © 2007-2011 Stichting Liedbundel | Copyright | disclaimer