Promotie CD

Hieronder vindt u de index van de gezangen op de promotie CD van Gezangen voor Liturgie. Deze worden gezongen door de "Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij" van de kathedraal van het bisdom Rotterdam onder leiding van Marc Schaap.
Ronald van Baekel op orgel - Ellen van der Ham sopraan.

Door op onderstaande links te klikken, speelt u een fragment van het desbetreffende GvL gezang af en kunt u het beluisteren.

GvL gezangen voor Liturgie 1

Gvl 647 Wees hier aanwezig

 

Gvl 258 uit psalm 145 "Dicht bij God"

 

Gvl 304 Als wij dan eten van dit brood

Gvl 631 Neemt en eet met elkaar

 

Gvl 618 Hoor. Maar ik kan niet horen

 

Gvl 591 De steppe zal bloeien

Gvl 273 Ik geloof in God

 

Gvl 270b Evangelieacclamatie

 

Gvl 227 Schuldbel. + Heer, ontferm U, Willibrordusmis, B. Bartelink

Gvl 485 Kom tot ons de wereld wacht

 

Gvl 451 Gij zijt voorbijgegaan

 

Gvl 426 Delf mijn gezicht op

Gvl 489 Lied aan het licht

 

Gvl 583 De dag,door uwe gunst gunst ontvangen

 

Gvl 625 In de schoot van mijn moeder geweven

GvL gezangen voor Liturgie 2

Gvl 466 Hoe ver te gaan

 

Gvl 344 De levende zegen en behoede u

 

Gvl 617 Hoor de eng'len zingen de eer

Gvl 18 Heer, U heb ik lief

 

Gvl 80 II God van de heerscharen

 

Gvl 89 Ik verzeker hem eeuwig mijn gunst

Gvl 122 II Stad van mijn hart

 

Gvl 498 Mogen allen één zijn

 

Gvl 513 Omdat Hij niet ver wou zijn

Gvl 577 Ik zal er zijn

 

Gvl 601 Een ster ging op uit Israêl

 

 

Afdrukken E-mail