Vaste gezangen 201-275

Opening van de dienst 201

Kyrie-litanie

Bidden wij met geloof in ons hart 211
Laten wij roepen tot God onze Heer 212
God, keer U tot ons 213
God, wij roepen uit de diepte 214
God van genade, wees ons genadig 215
Bidden wij tot de levende God 216
Heer Jezus, koning en gezalfde Gods 217
Heer Jezus, koning en gezalfde Gods 218

Heer, ontferm U over ons

Heer, ontferm U (Markusmis) 221
Heer, ontferm U (Christus het eeuwige woord) 222
Heer, ontferm U (Willibrordusmis) 223
Heer, ontferm U (Paus Joannesmis) 224
Heer, ontferm U (Missa ad modum gregorianum) 225
Broeders en zusters belijden wij 226
Broeders en zusters (Willibrordusmis) 227
Broeders en zusters (Willibrordusmis) 228
Heer, ontferm U (Thomasmis) 229

Lofzang Eer aan God

Eer aan God (Markusmis) 231
Eer aan God (Christus het eeuwige woord) 232
Eer aan God (Willibrordusmis) 233
Eer aan God (Paus Joannesmis) 234
Eer aan God (Missa ad modum gregorianum) 235
Eer aan God (Thomasmis) 239

Halleluja

Als iemand die mij liefheeft 241
Bereidt de weg van de heer 242
Brandde ons hart niet 243
Geprezen zijt gij 244
Heer Jezus, ontsluit 245
Heer Jezus, ontsluit 246
Ik ben de goede herder 247
Ik ben de Verrijzenis 248
Ik ben de weg 249
Ik ben het levend Brood 250
Ik verkondig u 251
Kom o Geest 252
Met Christus is zij verheerlijkt 253
Niet van brood alleen 254
Uw woorden, Heer 255
Zalig zij die het woord Gods 256
Uw woorden, Heer 257
Als de graankorrel niet 258
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen 259
Maak ons hart ontvankelijk 260
Evangelie-acclamatie  
Aan onze God en Vader 261
God heeft Hem hoog verheven 262
Halleluja, U komt de lof toe 263
Lof en heerlijkheid 264
U komt de lof toe 265
U komt de lof toe 266
U komt de lof toe 267
U komt de lof toe 268
Waardig zijt Gij 269
(Uw woord is waarheid) 270a
Gelukkig die het woord hoort 270b
(woorden van oudsher) 270c

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God 271
Ik geloof in God 272
Ik geloof in God 273
koorzang 3

Afdrukken E-mail