Vaste gezangen 281-350

Prefatie: De Heer zal bij u zijn 281

Heilig

Heilig (Markusmis) 291
Heilig (Christus het eeuwige woord) 292
Heilig (Willibrordusmis) 293
Heilig (Paus Joannesmis) 294
Heilig (Missa ad modum gregorianum) 295
Heilig 296
Heilig 297
Heilig, o God, groter dan allen 298
Heilig (Thomasmis) 299

 

Acclamatie bij het eucharistisch gebed
Uw naam, Heer, zij geprezen 301a
In de kracht van de heilige Geest 301b
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 302
Als wij dan eten van dit brood 303
Als wij dan eten van dit brood 304
Dit is het sacrament van het geloof 305
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 306
Redder van de wereld bevrijd ons 307
Van U wil ik spreken God 308
Als wij dan eten van dit brood 309
Levend Woord aan ons gegeven 310a
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 310b
Wij danken U, wij prijzen U 310c
Gezegend zijt Gij Heer 310d
Lof en dank zij U, o Heer 310e

Doxologie

Door Hem en met Hem en in Hem 311
Door Hem en met Hem en in Hem 312
Door Hem en met Hem en in Hem 313

Onze Vader

Laten wij bidden tot God onze Vader 321
Laten wij bidden tot God onze Vader 322
Laten wij bidden tot God onze Vader 323
Laten wij bidden tot God onze Vader 324
Laten wij bidden tot God onze Vader 329

Lam Gods

Lam Gods (Markusmis) 331
Lam Gods (Christus het eeuwige woord) 332
Lam Gods (Willibrordusmis) 333
Lam Gods (Paus Joannesmis) 334
Lam Gods (Missa ad modum gregorianum) 335
Lam Gods 336
Lam Gods 337
Lam Gods (Thomasmis) 339
 Wegzending en zegen
 
 
De Heer zij met u 341
De Heer zal bij u zijn 342
De Heer zij met u 343
De levende zegene en behoede u 344
koorzang 3

Afdrukken E-mail