Filter All Routes

Gezangen (niet afspeelbaar)

Vaste gezangen 201-275

Opening van de dienst 201

Kyrie-litanie

Bidden wij met geloof in ons hart 211
Laten wij roepen tot God onze Heer 212
God, keer U tot ons 213
God, wij roepen uit de diepte 214
God van genade, wees ons genadig 215
Bidden wij tot de levende God 216
Heer Jezus, koning en gezalfde Gods 217
Heer Jezus, koning en gezalfde Gods 218

Heer, ontferm U over ons

Heer, ontferm U (Markusmis) 221
Heer, ontferm U (Christus het eeuwige woord) 222
Heer, ontferm U (Willibrordusmis) 223
Heer, ontferm U (Paus Joannesmis) 224
Heer, ontferm U (Missa ad modum gregorianum) 225
Broeders en zusters belijden wij 226
Broeders en zusters (Willibrordusmis) 227
Broeders en zusters (Willibrordusmis) 228
Heer, ontferm U (Thomasmis) 229

Lofzang Eer aan God

Eer aan God (Markusmis) 231
Eer aan God (Christus het eeuwige woord) 232
Eer aan God (Willibrordusmis) 233
Eer aan God (Paus Joannesmis) 234
Eer aan God (Missa ad modum gregorianum) 235
Eer aan God (Thomasmis) 239

Halleluja

Als iemand die mij liefheeft 241
Bereidt de weg van de heer 242
Brandde ons hart niet 243
Geprezen zijt gij 244
Heer Jezus, ontsluit 245
Heer Jezus, ontsluit 246
Ik ben de goede herder 247
Ik ben de Verrijzenis 248
Ik ben de weg 249
Ik ben het levend Brood 250
Ik verkondig u 251
Kom o Geest 252
Met Christus is zij verheerlijkt 253
Niet van brood alleen 254
Uw woorden, Heer 255
Zalig zij die het woord Gods 256
Uw woorden, Heer 257
Als de graankorrel niet 258
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen 259
Maak ons hart ontvankelijk 260
Evangelie-acclamatie  
Aan onze God en Vader 261
God heeft Hem hoog verheven 262
Halleluja, U komt de lof toe 263
Lof en heerlijkheid 264
U komt de lof toe 265
U komt de lof toe 266
U komt de lof toe 267
U komt de lof toe 268
Waardig zijt Gij 269
(Uw woord is waarheid) 270a
Gelukkig die het woord hoort 270b
(woorden van oudsher) 270c

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God 271
Ik geloof in God 272
Ik geloof in God 273

Vaste gezangen 281-350

Prefatie: De Heer zal bij u zijn 281

Heilig

Heilig (Markusmis) 291
Heilig (Christus het eeuwige woord) 292
Heilig (Willibrordusmis) 293
Heilig (Paus Joannesmis) 294
Heilig (Missa ad modum gregorianum) 295
Heilig 296
Heilig 297
Heilig, o God, groter dan allen 298
Heilig (Thomasmis) 299

 

Acclamatie bij het eucharistisch gebed
Uw naam, Heer, zij geprezen 301a
In de kracht van de heilige Geest 301b
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 302
Als wij dan eten van dit brood 303
Als wij dan eten van dit brood 304
Dit is het sacrament van het geloof 305
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 306
Redder van de wereld bevrijd ons 307
Van U wil ik spreken God 308
Als wij dan eten van dit brood 309
Levend Woord aan ons gegeven 310a
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 310b
Wij danken U, wij prijzen U 310c
Gezegend zijt Gij Heer 310d
Lof en dank zij U, o Heer 310e

Doxologie

Door Hem en met Hem en in Hem 311
Door Hem en met Hem en in Hem 312
Door Hem en met Hem en in Hem 313

Onze Vader

Laten wij bidden tot God onze Vader 321
Laten wij bidden tot God onze Vader 322
Laten wij bidden tot God onze Vader 323
Laten wij bidden tot God onze Vader 324
Laten wij bidden tot God onze Vader 329

Lam Gods

Lam Gods (Markusmis) 331
Lam Gods (Christus het eeuwige woord) 332
Lam Gods (Willibrordusmis) 333
Lam Gods (Paus Joannesmis) 334
Lam Gods (Missa ad modum gregorianum) 335
Lam Gods 336
Lam Gods 337
Lam Gods (Thomasmis) 339
 Wegzending en zegen
 
 
De Heer zij met u 341
De Heer zal bij u zijn 342
De Heer zij met u 343
De levende zegene en behoede u 344

Vaste gezangen 351-400

Openingsvers
 
 
God, kom mij te hulp 351
Heerlijk is het te loven de Heer 252
Heer onze God, kom en zegen 353
Ik wacht de Heer 354
Onze hulp is de naam van de Heer 355
Acclamatie op voorbeden  
Heer onze Heer, wij bidden U 361
Heer onze Heer, wij bidden U 362
Heer ontferm U over ons 363
Litanie van alle heiligen  
Lofzang 371
Zingt van de Vader 381
God in den hoog' alleen zij eer 382
Ere wie ere toekomt 383
Gloria 384
Acclamatie
Gezegend zijt Gij omwille 391
Heer, U schenkt ons leven 392
Aan U zij alle eer en glorie 393
Geprezen zijt Gij 394
Uw Geest, God, geeft onze aarde 395
Gij zijt onze God 396
Dauwt, hemelen, van omhoog 397
Uit de diepte roepen wij U 398
0 Heer God, erbarmend genadig 399
Spreid uw dragende vleugels 400a
Wees aanwezig, Heer ontferm U 400b

Het secretariaatsadres is: Stichting Liedbundel GVL
Hoornbruglaan 55
2281 AV Rijswijk

Om een email aan de Stichting Liedbundel GvL te sturen.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.